Coachning

Vill du utvecklas som ledare?

Vad skulle bli möjligt om du utnyttjade alla dina resurser? 

Jag coachar ledare på alla nivåer och har kunder som Telenor, Ericsson, Boverket, Affärsverken, Kustbevakningen och WIP.

Coachningen är väl förankrad i de etiska riktlinjerna från  International Coaching Federation  (Certifierad ACC) och jag har själv lång erfarenhet som chef och VD. Mer information  på LinkedIn.  Del av Consid

Några tankar från mina kunder:
” Hej, Kände bara att jag var tvungen att återkoppla…Min presentation för departementet gick riktigt bra! Det kändes bra! Tack för din coaching, kändes som det var till stor hjälp…”
 
Spontant mail efter en chefscoaching 2019 

”Fantastisk facilitatering av workshoppen för vårt nya team. Vilken energi och vad långt vi kom. Jag är helt nöjd” Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt, Boverket 2019

Jag bjuder gärna på ett inledande samtal om du vill veta mer.  En coaching serie löper oftast över fem tillfällen med en avstämning efter två gånger.  Vi träffas i Karlskrona, Malmö eller via telefon/video. Du når mig lättast via SMS på + 46 733 50 8878

/Anders

 

Do you want to develop your leadership skills?

What would be possible if you used your full potential?

I am a leadership coach with clients in all sectors:  private, public and NGOs 

My coaching is based on the ethical guidelines and principles from  International Coaching Federation  (Certified ACC) and I have 20 years of  experience from roles as Manager, Senior Project leader and Executive Director . More details  on LinkedIn.  Proud member of Consid

This is what some leaders have said about my coaching:

Hi, I just have to give you some feedback…My presentation to the Minister went really well! It felt so good! Thanks for your coaching, felt like a big help
Mail after an executive coaching 2019

” Fantastic facilitation during the workshop for our new team. What an energy and we came really far. Im very satisfied” Helena Bjarnegård, Sweden’s national architect, Swedish National Board of Housing, Building and Planning 2019

Reach out if you want to know more and the first session is free. A coaching series is often done over five sessions with a checkup after the first two.

My coaching can easily be done over phone, video or face to face in Southern Sweden. You can reach me via SMS på + 46 733 50 8878

/Anders